HIROSHIMA DO CASAL DE S. FRANCISCO
Ch Portugal – ZTP
LOP 316683 – Nasc: 07.01.2004 
( Kanuy de Montber x Chanel do Casal de S. Francisco )
Proprietário: Teresa Patricio ”Casal de S. Francisco”